V Umagu, so v pripravah na novo sezono 2024, v doslej povsem novem okolju, prve trening

korake pričeli atleti in atletinje iz Zasavja, Celja, Domžal in Krškega, kjer je vsem skupna

ugotovitev, da že sama sprememba okolja ugodno vpliva na uspešnost delovanja in služi kot

nov zagon na vse kar prihaja. Vsakodnevni treningi, enkrat, dvakrat, tudi trikrat, sprehodi in

pogovori s trenerji ter učenje mlajših atletov od starejših z izkušnjami, so kot mogočni temelj

dobrih navad v prihodnje v vsakodnevno življenje.